HỘI CHỢ GULFOOD DUBAI 2019

Verdú Cantó mở gian hàng S1-H33 tại sảnh Hall World Food ở hội chợ Gulfood Dubai từ ngày 17/2-21/2 năm 2019.

Chia sẻ: