ACEITUNAS BERNAL ĐẠT GIẢI THƯỞNG COAC 2019 CHO THÀNH TÍCH THƯƠNG MẠI

Năm nay, BERNAL đã được trao giải thưởng cao nhất do tổ chức Official College of Commercial Agents của Alicante. Giải thưởng COAC về thương mại xuất sắc trong đó hội đồng tỉnh Alicante là đơn vị đồng tổ chức. Giải thưởng này đã được Sebastián Cañadas, thành viên phụ trách các lĩnh vực sản xuất và tăng trưởng kinh tế, trao tặng trong buổi dạ tiệc được tổ chức tại thính phòng hội đồng Tỉnh.

Chia sẻ: